İdari Yargıda Tıbbi Uygulamadan Doğan Davalarda Sağlık Personeli İçin Ceza Yargısında Alınan Bilirkişi Görüşünün İdari Yargı Kararına Etkisi Üzerine Bir İnceleme


AKTAŞ E. Ö. , MERAL O., ÇINARLI S.

II. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi, 21 - 23 Eylül 2017