Dereli M Şişli E Ayık MF Ülger Z Şahan YÖ Atay Y Bir çocukta sağ ventrikül çıkım yolu obstrüksiyonuna neden olan tip III aorto sol ventriküler tünel tamiri Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği 15 Kongresi 13 16 Nisan 2016 Antalya


DERELİ M., ŞİŞLİ E., AYIK M. F. , ÜLGER TUTAR Z. , ÖZDEMİR ŞAHAN Y., ATAY Y.

Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği 15. Kongresi 13-16 Nisan 2016 Antalya, 13 - 16 Nisan 2016