Çocukluk Çağında Nadir Görülen Igg4 (İmmünglobulin G4) İlişkili Hastalık: Dört Hastanın Değerlendirilmesi.


DOĞANTAN Ş., TÖKMECİ N., KARACA N. , AKSU G. , KÜTÜKÇÜLER N.

5. KLİNİK İMMÜNOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 20 - 23 March 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey