Kompleks odontomanın histopatolojik ve BT bulgularının incelenmesi: Bir olgu sunumu.


DÜNDAR N. , AKAY M. C. , SOGUR E. , GÜNBAY S.

4. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Bilimsel Kongre ve Sergisi, Aydın, Turkey, 01 April 2005, pp.25

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Aydın
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.25