Kompleks odontomanın histopatolojik ve BT bulgularının incelenmesi: Bir olgu sunumu.


DÜNDAR N. , AKAY M. C. , SOGUR E. , GÜNBAY S.

4. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Bilimsel Kongre ve Sergisi, Aydın, Türkiye, 01 Nisan 2005, ss.25

  • Basıldığı Şehir: Aydın
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.25