IVF Sikluslarında Bazal FSH Yüksekliğinin Yaşla Birlikte Gebelik Sonuçlarına Etkisi


GÜLNAZ Ş., AYDIN M. H. , AKDOĞAN A. , TUĞBA S., PELİN Y., TAVMERGEN GÖKER E. N. , ...Daha Fazla

V. Üreme Tıbbi ve Cerrahisi Derneği Kongresi, 28 - 31 Ekim 2015