Farklı Azot Dozlarının Krotalarya ( Crotalaria juncea L.)’da Verim v e Diğer Bazı Verim Özellikleri Üzerine Etkisi


Yılmaz M. , Demiroğlu Topçu G.

SPEC Journal of Agr. Sciences 2020 : 4(2), cilt.4, ss.125-135, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 4 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: SPEC Journal of Agr. Sciences 2020 : 4(2)
  • Sayfa Sayıları: ss.125-135

Özet

Bu araştırma, farklı azot dozlarının (0,
3,
6,
9,
12,
15 kg/da)
Krotalarya (
Crotalaria juncea
L.) bitkisinde verim ve bazı verim
özellikleri üzerine olan etkisini incelemek amacıyla 2018 yılında
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’nün
Bornova/İzmir’deki deneme alanlarında yürütülmüştür.
Araştırmada; bitki mate
ryali olarak yurtdışından temin edilen
Tillage Sunn çeşidi kullanılmış ve bitki boyu, sap çapı, dal sayısı,
yaprak sayısı, yeşil ve kuru ot verimi, kuru madde oranı ve kuru
madde verimi gibi özellikler incelenmiştir. Elde edilen verilere
göre; 12 kg/da azo
t uygulamasında 5221 kg/da ile en yüksek yeşil
ot verimi, 1553 kg/da ile en yüksek kuru ot verimi, 216,4 cm ile en
yüksek bitki boyu, 13,67 mm ile en yüksek sap çapı, 5,73 adet ile
en fazla dal sayısı, 167,9 adet ile en fazl
a yaprak sayısı elde edilmiş
ve
Krotalarya yetiştiriciliğinde optimum miktarda azot
uygulamasının gerekli olduğu ve Akdeniz iklim koşulları altındaki
Bornova ovasında en ideal azot dozunun 12 kg/da olduğu sonucuna
varılmıştır