Üç boyutlu tarayıcı ve yazıcı teknolojileri ile kişiye özgü vajinal aplikatör dizaynı


Creative Commons License

Yücel Ö. B. , Tekin A. , Ulman H. , Köylü M. , Delikaya M., Kamer E. S. , ...More

38. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 November 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey

Abstract

Brachytherapy ensures maximum protection of the surrounding critical tissues, while applying high-dose radiotherapy to tumor tissues.Choosing the most suitable applicator for the patient's anatomy and tumor increases local control, reduces treatment-related side effects.While MR and CT compatible applicator options are increasing, the production of individualized applicators has gained popularity in recent years.Fixing the intracavitary applicator to the body in accordance with the anatomy is important as well as the applicator itself.We present the case of the patient who underwent brachytherapy with the help of a individualized produced vaginal applicator using 3D printer and scanner.

224

Case: A 25-month-old female patient was referred to our clinic.She was operated at the age of 12 months because of a 6.5*5*4cm tumoral mass protruding from the vagina, extending to the labium majus adjacent to the urethra, and the result was embryonal rhabdomyosarcoma(RMS). In the postoperative imaging a 7.5 cm recurrent/residual mass was detected and bladder or rectal invasion couldn't be excluded.After the chemotherapy (ARTS protocol, unfavorable site, groupIII, intermediate risk) was completed, she was referred for brachytherapy.No recurrent mass or metastasis were detected in the recent imaging.Cystoscopy and vaginoscopy revealed polypoid lesions originating from the lateral wall and floor of the vagina, the largest of which was 1cm in diameter, protruding to the urethral orifice and partially obstructing.Biopsy was evaluated as RMS with treatment-related regressive changes.Polypoid lesions were excised.During the operation the patient surface contour was obtained with the “Cubify Sense” 3D laser scanner and transferred to the “Sketch-up” drawing program The length and diameter of the vaginal applicator were planned by measuring with Hegar dilators. The fixation base and the catheter, which were drawn in 3D, based on the planned brachytherapy, were produced with ABS filament (density: 1.04g/cm3, diameter: 1.75mm) on the Zaxe X1 3D printer. The applicator and fixation base were applied to the patient 3D treatment plan was made with CT taken under anesthesia. Brachytherapy was applied with an interstitial single catheter at a rate of 3Gy per fraction and a total of 27Gy in 9 fractions.

Conclusion: The production of individualized applicators and fixators in accordance with the patient's and tumor's anatomy may increase the success of the brachytherapy.Olgu: Yirmibeş aylık kız hasta, vajinal rabdomyosarkom(RMS) tanısıyla takip edildiği merkezden, brakiterapi uygulanması için yönlendirildi.Oniki aylık iken vajenden protrüde,üretra ile komşulukta, labium majuslara kadar uzanan 6.5*5*4cm boyutunda kitle nedeniyle opere edildiği, sonucun embriyonel RMS olarak sonuçlandığı,postoperatif görüntülemede mesane ve rektum invazyonu ekarte edilemeyen 7.5cm boyutunda nüks/rezidü kitle saptandığı ve kemoterapi (unfavorable site, grupIII, intermediate risk,ARTS protokolü) tedavisinin tamamlanandığı öğrenildi.Görüntülemelerinde nüks ve metastaz saptanmadı.Sistoskopi ve vajinoskopide, vajen lateral duvar ve taban kaynaklı, büyüğü 1cm çapında, üretral orifise protrüde olarak kısmi obstruksiyon yapan polipoid lezyonlar saptandı. Alınan biyopsi tedaviye bağlı regresif değişiklik gösteren RMS ile uyumlu olarak değerlendirildi. Genel anestezi altında lezyonlar eksize edildi. Operasyon sırasında “Cubify Sense” 3boyutlu lazer tarayıcıyla elde edilen hasta yüzey kontoru “Sketch-up” çizim programına aktarıldı. Hegar bujileriyle yapılan ölçümle, vajinal aplikatorün boy ve çapı planlandı. Brakiterapi uygulaması baz alınarak 3boyutlu olarak çizilen sabitleme ana kaidesi ve kateter, "Zaxe X1" 3boyutlu yazıcıda, 1,75mm çaplı fiziksel yoğunluğu 1,04g/cmolan ABS filamenti ile üretildi. Aplikatör ve sabitleme kaidesi hastaya uygulanarak, anestezi altında çekilen BT ile 3boyutlu tedavi planı yapıldı.Brakiterapi,intertisitel tek kateter ile fraksiyon başına 3 Gy ve 9 fraksiyonda toplam 27Gy olacak şekilde uygulandı.

Sonuç: Standart aplikatörlerin uygun olmadığı çocukluk yaş grubunda, kişiye özel aplikatör ve sabitleyicilerin hasta ve tümör anatomisine uygun olarak üretimi, tedavi başarısını arttıracak bir gelişme olabilir.

Tümörlü dokulara yüksek doz radyoterapi uygularken, çevredeki kritik dokuların maksimum korunabilmesini sağlayan brakiterapi çocukluk çağı tümörlerinin tedavisinde önemli bir parçadır. Hastanın anatomisine ve tümöre en uygun aplikatörün seçilmesi, lokal kontrolü artırırken yan etkileri azaltmaktadır.Teknolojik gelişmeler ile MR ve BT uyumlu aplikatör seçenekleri artarken, son yıllarda 3boyutlu yazıcıyla kişiye özel aplikatör üretimi popülarite kazanmaktadır. İntrakaviter aplikatörün kendisi kadar, anatomiye uygun olarak vücuda tespit edilmesi de önemlidir. 3boyutlu lazer tarayıcı ile perine bölgesi topografik olarak taranarak, 3boyutlu yazıcı ile üretilen vajinal aplikatörle brakiterapi uygulanan olgunun sunumu yapılmıştır.

Olgu: Yirmibeş aylık kız hasta, vajinal rabdomyosarkom(RMS) tanısıyla takip edildiği merkezden, brakiterapi uygulanması için yönlendirildi.Oniki aylık iken vajenden protrüde,üretra ile komşulukta, labium majuslara kadar uzanan 6.5*5*4cm boyutunda kitle nedeniyle opere edildiği, sonucun embriyonel RMS olarak sonuçlandığı,postoperatif görüntülemede mesane ve rektum invazyonu ekarte edilemeyen 7.5cm boyutunda nüks/rezidü kitle saptandığı ve kemoterapi (unfavorable site, grupIII, intermediate risk,ARTS protokolü) tedavisinin tamamlanandığı öğrenildi.Görüntülemelerinde nüks ve metastaz saptanmadı.Sistoskopi ve vajinoskopide, vajen lateral duvar ve taban kaynaklı, büyüğü 1cm çapında, üretral orifise protrüde olarak kısmi obstruksiyon yapan polipoid lezyonlar saptandı. Alınan biyopsi tedaviye bağlı regresif değişiklik gösteren RMS ile uyumlu olarak değerlendirildi. Genel anestezi altında lezyonlar eksize edildi. Operasyon sırasında “Cubify Sense” 3boyutlu lazer tarayıcıyla elde edilen hasta yüzey kontoru “Sketch-up” çizim programına aktarıldı. Hegar bujileriyle yapılan ölçümle, vajinal aplikatorün boy ve çapı planlandı. Brakiterapi uygulaması baz alınarak 3boyutlu olarak çizilen sabitleme ana kaidesi ve kateter, "Zaxe X1" 3boyutlu yazıcıda, 1,75mm çaplı fiziksel yoğunluğu 1,04g/cmolan ABS filamenti ile üretildi. Aplikatör ve sabitleme kaidesi hastaya uygulanarak, anestezi altında çekilen BT ile 3boyutlu tedavi planı yapıldı.Brakiterapi,intertisitel tek kateter ile fraksiyon başına 3 Gy ve 9 fraksiyonda toplam 27Gy olacak şekilde uygulandı.

Sonuç: Standart aplikatörlerin uygun olmadığı çocukluk yaş grubunda, kişiye özel aplikatör ve sabitleyicilerin hasta ve tümör anatomisine uygun olarak üretimi, tedavi başarısını arttıracak bir gelişme olabilir.