Yaşayan ve Yaşatan Bitkisel Heykeller


YANMAZ K. , TOSUN N. , DEMİRKAN H.

Diğer, ss.1-4, 2018

  • Basım Tarihi: 2018
  • Sayfa Sayıları: ss.1-4

Özet

Süs bitkileri (çiçekler) doğal ortamlarında veya kokteyl olarak yeni bir yaratıcılıkta kullanıldıklarında da güzel görünebilirler.  Hareket duygusu yaratan bitkisel heykel oluşturabilmek için çok geniş bir dizi bitki gereklidir. Bitkisel heykellere bir çok anlam yüklenebilmektedir.  Ancak, esas verilmek istenen ana tema, yaşadığımız dünyamızı korumamızın öneminin farkındalığını yaymaktır.  Bu göz alıcı, dikkat çekici, bir sanatçı eli ile oya işler gibi eşsiz heykelleri yaratmak için bir milyondan fazla bitkiye gereksinim duyulabilmektedir. Bitkisel heykeller, artan nüfusa paralel olarak yeşili de korumamız gerektiğini bizlere sürekli hatırlatan anlamlı simgelerdir.

Bu proje ile bitkisel heykel için bölgemize özgü en uygun örtücü bitkiler ilk kez belirlenecektir. Böylece, yurt dışından bu amaçla getirtilen ve milyonlarca dolar döviz kaybı minimize edilmiş olacaktır. Ayrıca, bu yeni örtücü bitkilerin yetiştirilmesi ile ilgili yeni iş alanları geliştirilmesine olanak sağlanacaktır.  Yöremizin bilinen çiçek sektörünün gelişmesi ve sürdürülebilirliği olumlu yönde etkilenecektir.

Günümüzde örtücü bitkiler bu konuda otorite olan başta Kanada ve benzer ülkelerden ithal edilmektedir. Bu çalışma sonucu elde edilen bulgular ışığında üretilecek örtücü bitkilerin, benzer iklim koşullarına sahip diğer çevre ülkelere dış satımının gerçekleştirilmesi ile ülkemize döviz girdisi sağlanmış olacaktır.  Sonuçta, bölge halkının istihdam ve refahı düzeyinin artmasının yanısıra ülkemizin turizm açısından da tanıtılmasına katkıda bulunulmuş olacaktır.

Evaluation of Availability of Indigenous Annual Bedding Plants in Plant Sculptures in Mosaiculture

Ornamental plants (flowers) may look nice when used in their natural environment or as a cocktail in a new creativity.  A very wide array of plants is needed to create a plant sculpture that creates a sense of movement.
Living plant sculptures, mosaiculture, can be loaded with many meanings. However, the main theme is to spread the awareness of our duty to protect our world. This eye-catching, striking, artist's hand can require more than a million more plants to create unique sculptures such as sculptures. Herbal sculptures are meaningful symbols that constantly remind us that we must protect our greenery in parallel with the growing population.

With this project, the most suitable covering plants specific for the region for the living plant sculpture will be formed for the first time. Thus, foreign currency  losses due to cost of plants brought from abroad for this purpose will be minimized.  In addition, it will be possible to develop new business areas related to the cultivation of these indigenous bedding plants. The development and sustainability of the well-known floral industry of the region will be positively affected.

Currently, bedding plants are being imported from Canada and similar countries, which are the authorities in this regard. In the light of findings of the study, it will be to provide foreign currency input to the country by the exporting of the covering plants to be produced to other peripheral countries with similar climatic conditions.  As a result, it will also contribute to the promotion of our country in terms of tourism as well as to increase the level of employment and welfare of the people of the region.