Sciatic Nerve Entrapment Neuropathy


Yörük İ. , Şenışık S.

in: Peripheral Nerve Injuries and Entrapment Neuropathies at Athletes, Seçkin ŞENIŞIK, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.64-69, 2019

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.64-69
  • Editors: Seçkin ŞENIŞIK, Editor

Abstract

Sciatic nerve is the biggest nerve in human body and is in the close vicinity of osseous structures, several muscles, ligaments and vessels in pelvic region. This vicinity could make the nevre susceptible to entrapment. The most common presentation is buttock or hip pain worsening with sitting and walking; and improving with lying. Sensorial and motor symptoms are often seen together. Straight leg raise test, active piriformis test and seated piriformis stretch tests may be painful. CT and MRI are useful in case of external compression. Surface or needle electromyography (EMG) may reveal decreased amplitude with signs of denervation. Botulinum toxin injection provides both diagnosis and treatment. Differential diagnosis include lomber disc disease, proximal hamstring pathologies, pudendal nerve entrapment, other pelvic or extra-pelvic masses and traumatic causes. Conservative treatment is preferential. Injection tests are used both in diagnoses and management. Endoscopic or open surgical decompression would be appropriate treatment for patients who has neuropathy due to external compression or trauma, or who has failed with conservative management.

Siyatik sinir insan vücudundaki en büyük siniri olup pelvis ve kalça bölgesinde birçok kemik yapı, kas, ligament ve damarsal yapıyla ilişkilidir. Bu yakın ilişki siniri tuzak nöropatiye duyarlı hale getirebilir. Hastaların en sık şikayeti kalça arkasında, oturma ve yürümeyle artan ve yatmakla azalan ağrıdır. Duysal ve motor semptomlar sıklıkla eşlik eder. Fizik muayenede düz bacak kaldırma, aktif piriformis testi ve oturarak piriformis germe testi ağrılı olabilir. Dışardan bası varlığında bilgisayarlı tomografi ve magnetik rezonans faydalıdır. Yüzeyel ya da iğne elektromiyografi diz altında azalmış amplitüd ve denervasyon bulgularını gösterebilir. Botulinum toksin enjeksiyonuyla tanı ve tedavi sağlanabilir. Ayırıcı tanılar öncelikle sinir köküne bası yapan lomber disk hernisi olmak üzere ischiofemoral sıkışma, hamstring patolojileri, pudendal sinir tuzaklanması ve pelvik- ekstra pelvik kitleler ile travmatik sebepleri içerir. Nöropatide konservatif tedavi önceliklidir. Enjeksiyon testleri tanı ve tedavide kullanılabilir. Konservatif tedavinin başarısız olduğu, travma ya da dışardan basıya bağlı nöropati saptanan hastalarda endoskopik ya da açık cerrahi dekompresyon uygun tedavi seçeneğidir.