Süt ve Süt Ürünlerinde Aflatoksin M1


Creative Commons License

Mehenktaş C.

Akademik Gıda, cilt.17, ss.439-443, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 17 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2019
  • Doi Numarası: 10.24323/akademik-gida.647735
  • Dergi Adı: Akademik Gıda
  • Sayfa Sayıları: ss.439-443

Özet

Aflatoksinler, Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus ve Aspergillus nomius gibi küfler tarafından üretilen, gerek insanlar gerekse hayvanlarda toksik etkiler gösteren maddelerdir. Bu maddeler, uygun sıcaklık ve nem koşullarında çeşitli bitkisel ürünlerde ve tahıllarda oluşabilmektedir. Aflatoksinlerin süt ve ürünlerinde en sık rastlanan türü aflatoksin M1’dir. Bu çalışmada aflatoksinlerle ilgili genel bilgiler, aflatoksin M1’in toksisitesi, süt ve ürünlerine geçiş yolları, süt ve ürünlerinde aflatoksin M1 düzeyinin azaltılması ve çeşitli süt ürünlerindeki miktarları gibi konular incelenmiştir.

Aflatoxins are produced by fungi including Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus and Aspergillus nomius, and they are toxic to both humans and animals. These substances may occur in various crops and cereals under suitable temperature and moisture conditions. The type of aflatoxin most commonly found in milk and dairy products is aflatoxin M1. In this study, general information about aflatoxins, the toxicity of aflatoxin M1, various ways of its transition into milk and dairy products, reduction of aflatoxin M1 level in these products, and its presence in various dairy products are discussed.