Annelerin-Babaların Çocuklarda ve Ergenlerde Sosyal Yanlı Gelişme İle İlişkili Sosyalleştirme Süreçlerine Etkisi


Creative Commons License

Şengönül T.

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.25, pp.1-17, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 25
  • Publication Date: 2017
  • Title of Journal : Kastamonu Eğitim Dergisi
  • Page Numbers: pp.1-17

Abstract

 

This article addresses the relations between parental socialization practices and prosocial behaviors in children and adolescents. Theorists and researchers have suggested that parental support, affection, warmth or responsiveness influences positively socialization processes. Children may attend to and care more about the parental socialization messages in a supportive, warm, responsive and democratic family environment. Parents who exhibit democratic attitudes and behaviors exert control in order to attain expected and desired behaviors for their children. They can induce empathy, perspective-taking and sympathy in their children by pointing out the beneficial or harmful consequences of their actions through inductive reasoning and explanations. Children and adolescents can use prosocial moral reasoning and display prosocial behaviors when they see perspectives of others and experience empathy, guilt and sympathy more vicariously.

 

Bu makale, anneye-babaya ait sosyalleştirme uygulamaları ile çocuklarda ve ergenlerde sosyal yanlı davranışlar arasındaki ilişkileri ele almaktadır. Teorisyenler ve araştırmacılar anne-baba desteğinin, sevgisinin, sıcaklığının ya da duyarlılığının sosyalleşme süreçlerini olumlu olarak etkilediğini ileri sürmektedir. Çocuklar, destekleyici, sıcak, duyarlı ve demokratik bir aile çevresinde anneye-babaya ait sosyalleştirme mesajlarına dikkat edebilmekte ve bu mesajları önemseyebilmektedir. Demokratik tutum ve davranışlar gösteren anneler-babalar, beklenen ve istenen davranışları kazandırmak için çocukları kontrol etmekte, tümevarımsal akıl yürütme ve açıklamalar yoluyla onların eylemlerinin yararlı ve zararlı sonuçlarına işaret ederek çocuklarda empatiyi, perspektif almayı ve sempatiyi teşvik etmektedir. Çocuklar ve ergenler, diğerinin perspektifini gördüğünde ve daha çok başkası için empatiyi, suçluluğu ve sempatiyi yaşadığında sosyal yanlı ahlaki akıl yürütmeyi kullanabilmekte ve sosyal yanlı davranışlar gösterebilmektedir.