Doksorubisin ile indüklenen sıçan nefrotoksisite modelinde fluvastatinin olası koruyucu ve tedavi edici etkilerinin histokimyasal ve immünohistokimyasal olarak değerlendirilmesi


OLTULU F. , GÜREL Ç.

1st international multidisciplinary cancer research congress, 18 - 22 Eylül 2019