Maksimum Oksijen Tüketiminin Ölçülmesi: Test SonlandırmaKriterleri Kabul Edilebilir Mi?


ÖZKAYA Ö. , BALCI G. A. , ÇOLAKOĞLU B. M.

15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 15 - 18 Kasım 2017