Becker Musküler Distrofi li Pediyatrik Olguda Sol Ventrikül Destek Cihazı İmplantasyonunda Anestezi Yönetimi Olgu Sunumu


KARACA N. , CENGİZ Ş., KOCABAŞ N. S. , AŞKAR F. Z.

Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XXI. Kongresi, Kapadokya, 23-26 Nisan 2015., Türkiye, 23 - 26 Nisan 2015

  • Basıldığı Ülke: Türkiye