Factors Affecting The Production Decisions of Cut Flowers Producers in Menderes Region of Izmir Province


Creative Commons License

Barlas S., Örmeci Kart M. Ç. , Kınıklı F. , Işın Ş.

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.50, pp.231-238, 2019 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 50
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.17097/ataunizfd.532992
  • Title of Journal : Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.231-238

Abstract

Recently, cut-flowers production and export has a great role in economies of many countries. The industry of cut flower continues its progress as an important economic activity with its volume of production and trade both in the world and in Turkey. The increase in demands for cut flowers and the developments in transportation services have recently accelerated the progress of the industry. This research covers a group of selected farmers producing rose, gerbera, carnation, chrysanthemum, lisiantus in Altıntepe neighborhood in Menderes district in Izmir province. Economics of cut-flowers production, socio-economic structure and annual activity results of the farms were examined and results were represented. For each cut flower, total gross production values, variable costs, gross margins, and unit costs were also calculated. According to results; carnation production is found the most profitable among the other cut-flowers types. Besides, it was determined that ‘low production costs and habits’ are the most important factors affecting carnation production decisions.

Son yıllarda, kesme çiçek üretimi ve ihracatı birçok ülkenin ekonomisinde büyük bir role sahiptir. Kesme çiçek endüstrisi, hem dünyada hem de Türkiye'de üretim ve ticaret hacmi ile önemli bir ekonomik aktivite olarak ilerlemesini sürdürmektedir. Kesme çiçek talebindeki artış ve ulaştırma hizmetlerindeki gelişmeler bu sektörün ilerlemesini hızlandırmıştır. Bu araştırma İzmir ili Menderes ilçesi Altıntepe mahallesinde seçilen gül, gerbera, karanfil, krizantem, lisiantus üreticilerini kapsamaktadır. Kesme çiçek üreticilerinin sosyo-ekonomik yapısı, üretim ekonomisi ve işletmelerin yıllık faaliyet sonuçları incelenmiş ve sonuçlar sunulmuştur. Her kesme çiçek için toplam brüt üretim değerleri, değişken masraflar, brüt kârları ve birim maliyetler hesaplanmıştır. Sonuçlara göre; karanfil üretimi, diğer kesme çiçek türleri arasında en kârlı olarak tespit edilmiştir. Ayrıca, karanfil üretim kararını etkileyen en önemli faktörler ‘üretim masraflarının az olması ve alışkanlıklar’ olarak saptanmıştır.