Üriner İnkontinanslı Kadınlarda Yaşam Kalitesi ve Risk Faktörlerinin Belirlenmesi


KAZANKAYA F. , ER GÜNERİ S.

I.Uluslararası ve II.Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 - 24 Mart 2018