Ege Ünı̇versı̇tesı̇ Hastanesı̇(EÜH)’nde Jinekolojik Kanserlerin Epidemiyolojik Ve Genel Sağkalım Özellikleri


Haydaroğlu A. , Özsaran Z. , Şanlı U. A. , Terek M. C. , Özsaran A. A.

23. Ulusal Kanser Kogresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey

Abstract

EGE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ(EÜH)’NDE JİNEKOLOJİK KANSERLERİN EPİDEMİYOLOJİK VE GENEL SAĞKALIM ÖZELLİKLERİ

Ayfer Haydaroğlu1, Zeynep Özsaran2, Ulus Ali Şanlı3, Coşan Terek4, Aydın Özsaran4

1) EÜ Kanserle Savaş Araştırma ve Uygulama Merkezi

2)EÜTF Radyasyon Onkolojisi AD

3)EÜTF Medikal Onkoloji BD

4)EÜTF Jinekolojik Onkoloji BD

Amaç: Ege Üniversitesi Hastanesi (EÜH)’de 1992-2017 arasında jinekolojik kanser tanısı ile tedavileri yapılan 8332 kayıtlı olgunun epidemiyolojik ve genel sağkalım (GSK) özelliklerini istatistiksel açıdan değerlendirmektir.

Gereç Yöntem: EÜ Kanserle Savaş Araştırma ve Uygulama Merkezi (EÜKAM)’nin özel eğitimli ve sertifikalı kanser kayıt elemanları tarafından 1992-2017 arasında, EÜH’de 8332 kanser kaydı yapılmıştır. Sınıflandırmalarda ve sağkalım analizlerinde SEER verileri göz önüne alınmıştır. CANREG4 programı ile kaydedilen veriler SPSS programına aktarılmıştır. İstatistik analizde ki-kare yöntemi ve doğrusal modellemeler yapılmış ve p <0.05 anlamlı kabul edilmiştir.

Bulgular: Jinekolojik kanserler, EÜH’de Hastane Tabanlı Kanser Kayıt sisteminde tüm olgular içinde %7.1’ni oluşturmakta, kadın kanserleri içinde ise %15.1 oranında görülmektedir. Kadın genital sistem kanserlerinin %41.6’sı korpus, %31.8’i serviks, %21.3’ü ise over kanseri, %3.7’si vulva-vajen kanseri olarak saptanmıştır (Resim1/a). Korpus kanseri serviks kanserine göre daha ileri yaşlarda görülmektedir (Resim 1/b) (Ki-Kare=901,036 p<0,0001). Korpus kanseri en sık 50-59 yaş grubunda(%35.9), serviks kanseri 40-49 yaşlarda(%28,1), over kanseri ise 50-59 yaşlarda(%30.1) görülmektedir. Korpus kanserinin görülüşünde yıllara göre doğrusal artış, serviks kanserinde ise doğrusal azalma gözlenmektedir (GLM: f=17,491; p<0,0001) (Resim 2/a). Korpus kanserleri,  serviks ve over kanserlerine göre daha erken evrelerde tanı almaktadır (Ki-Kare=2635,517 p<0,0001) (Resim 2/b). Yerleşime göre en sık tanı; korpus kanserinde %70 lokal evrede, serviks kanserinde %47.2 lokal ileri evrede, over kanserinde %63.6 metastatik evrede olmaktadır. Evrelendirme yapılmış korpus, serviks ve over kanserlerinde evrelere göre dağılım ve GSK oranları Resim 3’de görülmektedir. Beş ve 10 yıllık sağ kalım korpus kanserinde sırasıyla; %77 ve %65,9 serviks kanserinde %70.0 ve 59.4, over kanserinde ise %54,6 ve 40.0, vulva-vajen kanserinde 54.6 ve 39.6’dır (Resim 4/a ve b)

 

Sonuç: Ege Üniversitesi Hastane Tabanlı Kanser Kayıt sisteminde Jinekolojik Kanserler tüm sistemler arasında 6. sırada yer almaktadır. Jinekolojik kanserlerin içinde korpus kanseri %41.6 ile ilk sırada yer almaktadır. Yıllar içinde görülme sıklığı açısından korpus kanserinde doğrusal artış, serviks kanserinde doğrusal azalma gözlenmektedir. Beş yıllık sağkalım korpus kanserlerinde %77.0 serviks kanserlerinde %70.4, over kanserlerinde ise bu değer %54.6’ya kadar düşmektedir.