Fakelore ve Folklorizmin Turizm ile İlişkisi Üzerine Kavramsal Bir İnceleme


TÜRKER A., KURT S. , ÖZALTIN TÜRKER G.

TURAN, cilt.8, ss.7-16, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 8 Konu: 31
  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: TURAN
  • Sayfa Sayısı: ss.7-16

Özet

Turistlerin seyahat motivasyonları içerisinde gidecekleri destinasyonun kültürel unsurları önemli bir yer tutmaktadır. Ancak turistlere ‘folklor’ olarak sunulan her ürün aslında gerçekten bir folklor ürünü olmamaktadır. Uydurulmuş/İcat edilmiş gelenek olarak da adlandırılabilecek bu unsurlar literatürde ‘fakelore’ ve ‘folklorizm’ kavramları ile yer bulmaktadır. Fakelore, farklı nedenlere bağlı olarak var olmayan geleneklerin icat edilmesi, doğru olmayan ürünlerin folklormuşçasına sunulması anlamına gelmektedir. Folklorizm ise ticari amaçlar doğrultusunda gelenek yaratılması, turizm ve kitle iletişim araçlarında yaratılan bu geleneğin kullanılmasını ifade etmektedir. Bu makale kavramsal bir çalışma olup, turizmde yaygın olarak kullanılan belli başlı örnekler üzerinden fakelore ve folklorizm kavramlarını tanımlamakta ve bu kavramların halk bilimi ve ülke imajı üzerindeki olası etkilerini tartışmaktadır. Turizm literatüründe söz konusu iki kavramın tartışmaya açılması açısından önem taşıyan çalışmanın sonuç bölümünde ileride bu alanda yapılabilecek alan araştırmalarına yönelik örnekler de sunulmuştur. 

Cultural creations of the destinations are considerably important among the travel motivations of tourists. But, all ‘folk’ creations shown to tourists may not be real folk creations indeed. These creations -can also be called fake/invented tradition- are known as ‘fakelore’ and ‘folklorism’ in literature. Fakelore means inventing new traditions and to showing fake creations as folklore for various reasons. While, folklorism stand for creating a tradition for commercial purposes and using this tradition which was created in tourism and mass media. This article is a conceptual study and defines ‘fakelore’ and ‘folklorism’ by using common cases in tourism and discusses potential impacts of these concepts on folklore and image of the country. In conclusion of the study which is important for bringing these concepts up discussion, examples for possible case studies on this area are suggested.