Akut ve Kronik Lösemiler MATRA Aracılı mir 150 nin Transfeksiyonu ile İnsan Akut Myeloid Lösemi Hücrelerinde Resveratrol ün MDM2 RUNX3 Rb Gen Ekspresyonu Üzerine Etkisi


KAYABAŞI Ç., YILMAZ SÜSLÜER S. , BALCI T., GÖKER B., ÇALIŞKAN C., ÖZMEN YELKEN B., ...More

Deneysel Hematoloji Kongresi EBMT Highlight, Turkey, 18 - 20 April 2014

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey