A RESEARCH ON COVID-19 GLOBAL PANDEMIC AND ITS REFLECTIONS THROUGH DIGITAL TRANSFORMATION ON HUMAN RESOURCES APPLICATIONS


Creative Commons License

Kanat B. , Ayyıldız Ünnü N. A.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.27, no.2, pp.185-213, 2022 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 27 Issue: 2
  • Publication Date: 2022
  • Title of Journal : Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.185-213

Abstract

he effects of the COVID-19 pandemic on human resources practices, digitalization and employees were exposed in this study. Simultaneously, it was established how the pandemic process affected the workforce. The main data for the analysis comes from 10 in-depth interviews with 10 human resources professionals, who worked in the public and private sectors in Izmir, and experienced or managed the digitalization process in their institutions. The analysis revealed that participants were negatively impacted by the pandemic and were dissatisfied with remote working models. Furthermore, it was disclosed how employees are affected by the pandemic in both their professional and personal lives, as well as which human resources operations and how digitalization is achieved.

Bu çalışma ile COVID-19 salgın sürecinin insan kaynakları uygulamalarına, dijitalleşmeye ve çalışanlara yansımaları ortaya çıkarılmıştır. Aynı zamanda çalışanların salgın sürecinden nasıl etkilendikleri de tespit edilmiştir. Görüşme tekniğinden yararlanılan çalışmada yarı yapılandırılmış sorular aracılığı ile İzmir ilinde kamu ve özel sektörde çalışan, kurumlarında dijitalleşme sürecini deneyimlemiş veya yönetmiş 10 insan kaynakları profesyoneli ile görüşme yapılarak veriler toplanmış ve elde edilen veriler nitel içerik analizine tabi tutulmuştur. Bulgulara genel olarak bakıldığında; katılımcıların salgın sürecinden olumsuz etkilendiği ve uzaktan çalışma modellerinden memnun olmadığı tespit edilmiştir. Aynı zamanda çalışanların hem iş hem de özel yaşamlarında salgın sürecinden nasıl etkilendikleri ve genelde örgütsel özelde ise insan kaynakları süreçlerinin hangilerinde ne şekilde/düzeyde dijitalleşmeye gidildiği de ortaya konmuştur.