NADİR GÖRÜLEN EKLEM PATOLOJİSİ: LİPOMA ARBORESANS


Şahin N., Tamsel İ. , Argın M.

37. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 1 - 05 November 2016, pp.343-344

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.343-344

Abstract

Lipoma arboresans (LA); sinovyanın lipomatöz proliferasyonu ile oluşan, nadir görülen eklem içi bir lezyondur. Tüm lipomatöz lezyonların %1’inden azını oluşturur. Hastalar genellikle 5–7. dekatlarda başvururlar. Literatürde daha genç yaşlarda izlenen olgular bildirilmiştir. Genellikle sporadik lezyonlardır. Osteoartit, kollajen doku hastalıkları, diabetes mellitus veya travmaya sekonder görülebilir. Klinik bulguları; tutulan eklemde kronik ağrısız şişlik ve effüzyondur. Sinovyal kist, kemiklerde erozyonlar, osteokondromatozis, pateller subluksasyon, diskoid menisküs ve menisküs yırtıkları birlikte izlenebilen ek bulgulardır. En sık tek taraflı diz eklem tutulumu izlenmekle birlikte kalça, omuz ve dirsek eklem tutulumu bildirilmiştir. Tanıda MRG altın standart yöntemdir. Aspirasyon mayisinde kristal ve hücre sayımı negatiftir, kültürde üreme olmaz. Patolojik olarak sinovyal membranın villöz proliferasyonu ile subsinovyal dokuda matür yağ dokusunun hiperplazisi izlenmektedir. LA benign bir durumdur ve sinovektomi ile kür sağlanır. Rekürrens nadirdir. Olgu: 13 yaşında kız çocuk hasta 2011 yılından beri Jüvenil Romatoid Artrit ile takip ediliyor. Son dönemde her iki diz ekleminde artralji bulguları ile başvuran hastanın sinovyal erozyon veya proliferasyon açısından bilateral diz eklem MRG tetkiki ile değerlendirildi. MRG bulguları; her iki dizde suprapateller bölgede, infrapateller yağ dokusu komşuluğunda diz eklemlerinin posteriorunda belirgin effüzyon izlenmektedir. Effüzyonların içerisine doğru yağ dokusunun yer yer uzanımları şeklinde proliferasyon bulguları izlenmektedir. Klinik ve radyolojik bulgular lipoma arboresans ile uyumlu olarak değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Lipoma Arboresans, Eklem, Jüvenil Romatoid Artrit