AN INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LONELINESS PERCEPTION ANDHEALTHY LIFESTYLE BEHAVIORS OF NURSING STUDENTS Hemşirelik öğrencilerinin yalnızlık algısı ile sağlıklı yaşam biçimi davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi


SEBER S., BOZKURT R., ÇAM M. O. , ÖZTÜRK TURGUT E.

ÖHDER I. Uluslararası IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, 13 - 15 Nisan 2017