ORAL POTANSİYEL MALİGN DÜZENSİZLİKLERİN VE MALİGN LEZYONLARIN BELİRLENMESİNDE LİKİT BAZLI SİTOLOJİNİN TANISAL DEĞERİ: KLİNİK ÖRNEKLEM ÇALIŞMASI