Temel Elektromanyetik Alan ve Dalga Kuramı


Civelek C.

Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016

  • Basım Tarihi: 2016
  • Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
  • Basıldığı Şehir: Ankara

Özet

Bu kitapta; işlenen konular genel olarak Matematik Analiz, özelinde Vektör Analizi gibi zor sayılabilen matematiksel konular üzerine kurulmuştur. Aslında zor sayılabilecek konu pek yoktur. Yalnızca iyi anlatılmayan, yeterli çalışılmayan konular vardır ve bu durum hiçbir zaman için göz ardı edilmemelidir. Konular işlenirken formülleri numaralandırmak yerine, konuyu çalışanın söz konusu bağıntıyı aramasına gerek kalmaması ve daha kolay anımsayabilmesi için bunların yeniden yazılması başka bir deyişle yinelenmesi yeğlenmiştir. Bağıntılar ve kavramlar gerektiği yerde yinelenerek ve farklı yazım türleri de verilerek okuyucunun belleğine yerleşmesine yardımcı olmak ve çeşitli gösterim biçimlerine-notasyonlara alışması sağlanmak istenmiştir.  Konu içinde geçen birçok matematiksel bağıntı ve terim, nedenleri ile türetilmeye, kanıtlanmaya çalışılmış ve sindirilmeyi kolaylaştırma amacıyla az da olsa uygulamalarla desteklenmiştir. “Kitaplar kitapları yazar” düşüncesinden yola çıkarak bu kitabı oluşturmada özellikle yararlanılan kaynaklar kaynakça/literatür listesinde verilmiştir.

 

Bu kaynakta soru ve problemlere yer verilmemiştir. Onun yerine özellikle problem çözmek isteyenler için kaynakça/literatür listesinde ilgili kaynaklar verilmiştir. Bu arada; her problemin de çözülemeyeceğini anımsatmakta yarar vardır. Yaklaşım farklılıklarından dolayı küçük de olsa bazı durumlarda özellikle de nümerik hesaplamalarda farklı sonuçların çıkabileceği unutulmamalıdır. Yine bilinmesi gereken çok önemli bir konu ise sonuç olarak bunun Fizik olduğu; ancak hiçbir şeyin tam olarak ölçülemeyeceğidir. Bundan dolayı, hesaplanan ve ölçülen sonuçlar arasında fazla olmamak koşuluyla farklılıklar olabileceğidir. Her ne kadar ülkemizde pek yaygın değilse de bir diğer önemli konu, okuyucunun farklı kaynakları incelemeye ve okumaya teşvik edilmesidir. Yıllarca bu konularda çalışmama rağmen, farklı kaynakları incelerken yeni şeyler öğrenip anladığımı belirtmek durumundayım. Dolayısıyla, problem çözmek için bile olsa konuyla ilgili diğer kaynakların incelenmesi, okunması çok yararlı olacaktır. İşlenen konularla ilgili bilgisayar paket programları var olmasına rağmen burada söz konusu paket programları değil de konunun mantığı ve analitik yaklaşım incelenmeye çalışılmış, paket program kullanım işi tamamen okuyucuya bırakılmıştır. Başka bir deyişle, hesap makinesi kullanımıyla ilgilenilmemiş, hesap yöntemleri ile ilgilenilmiştir. Umarım hedeflenen amaca ulaşılabilecektir.