İnformal Öğrenme Ortamlarına Eğlenme Amaçlı Yapılan Gezilerin İlköğretim Öğrencilerinin Öğrenmesine ve Kalıcılığına Etkisi: İzmir Doğal Yaşam Parkı Örneği


TÜRKMEN H. , SOLAK m.

I. International Education Research and Teacher Education Congress/ERTE Congress., 14 - 16 September 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text