Stadyum: Benzerlikler, Koşutluklar ve İzdüşümler


Creative Commons License

Gürel E. , Akkoç U.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.4, ss.291-315, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 4 Konu: 19
  • Basım Tarihi: 2011
  • Dergi Adı: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.291-315

Özet

Bu çalışma kapsamında spor, mimari, tarih, sosyoloji, psikoloji, siyaset, iletişim, ekonomi, pazarlama gibi bilimlerin ilgi alanına giren ve disiplinlerarası bir nitelik arz eden stadyum kavramı konu edilmektedir. Bu bağlamda öncelikli olarak stadyum kavramına açıklık getirilmekte ve stadyumlar mimari tasarımları üzerinden incelenmektedir. Ardından stadyum kavramının tarihsel gelişimi mercek altına alınmakta ve kavramın evrimi dönemsel kodlarla ilişkilendirilerek açıklanmaktadır. Çalışma, stadyum kavramının semantik bir okumayla incelenmesi ve stadyum içindeki dünyanın tüm boyutları ile ortaya konması ile son bulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Spor, Futbol, Mekân, Stadyum.

 

Within the scope of this study, the concept of stadium is discussed, which is related to certain sciences such as sports, architecture, history, sociology, psychology, politics, communications, economics, marketing and has interdisciplinary characteristics. Within this context, first the concept of stadium is clarified and stadiums are analyzed on the basis of architectural designs. Then, the historical development of the concept of stadium is put under the scope and the evolution of the concept is explained, linking it tothe cyclical codes. The study is concluded with the examination of the concept of stadium through a semantic reading and the presentation of stadiums with all aspects.

Key Words: Sports, Football, Space, Stadium.