Aydın/Sultanhisar Koşullarında Yetiştirilen Festival ve Camarosa Çilek Çeşitlerinin Verim ve Bazı Meyve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi


Creative Commons License

Erdoğan Bayram S.

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, cilt.8, ss.1564-1570, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 8 Konu: 7
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.24925/turjaf.v8i7.1564-1570.3451
  • Dergi Adı: Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology
  • Sayfa Sayıları: ss.1564-1570

Özet

Bu çalışmanın amacı, Aydın/Sultanhisar ekolojik koşullarında yetiştirilen, iki farklı çilek çeşidinin (Fragaria x ananassa var. Festival ve Camarosa) verim ve bazı meyve kalite özelliklerinin belirlenmesidir. Çalışma, açıkta yetiştiriciliğin yapıldığı her iki çeşide ait plantasyonlardan rastgele seçilen 10’ar adet, toplam 20 adet plantasyonda, iki yıl süre ile yürütülmüştür. Meyveler hasat olumuna ulaştıktan sonra hasat edilerek verim değerleri, ortalama meyve ağırlığı, meyve eni, meyve boyu, meyve sertliği, renk, pH, titre edilebilir asitlik, suda çözünebilir kuru madde, C vitamini, toplam antioksidan kapasite ve toplam fenolik madde içerikleri belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, çalışmanın ikinci yılında her iki çeşide ait verim değerleri düşerken ortalama meyve ağırlığı, meyve eni ve meyve boyu artmıştır. Benzer şekilde, her iki çeşide ait meyve sertlikleri ikinci yılda belirgin bir artış göstermiş ve yıllar arasındaki bu farklar istatistiki olarak önemli bulunmuştur. En yüksek antioksidan kapasite ve fenolik madde içerikleri Festival çeşidinde elde edilirken en yüksek C vitamini içeriği Camarosa çeşidinde saptanmıştır. Antioksidan kapasite ve toplam fenolik madde miktarlarının yıllara göre değişimi her iki çeşitte de istatistiki olarak önemli bulunmuştur.