İşgücünün Mobilitesini Belirleyen Faktörler Ekonomik Coğrafya Yaklaşımı Çerçevesinde Avrupa Birliği Uygulaması


TUNALI ÇALIŞKAN E. , KAYA A. A.

Anadolu International Conference in Economics (EconAnadolu, 19 - 21 Haziran 2013