Klasik Sanattan Çağdaş Sanata Avrupa Resminde Metamorfik Yaklaşımlar


Ağırbaş S.

23. Uluslararası Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Edirne, Turkey, 6 - 08 November 2019, vol.1, no.1, pp.2-3

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Edirne
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.2-3

Abstract

Klasik Sanattan Çağdaş Sanata Avrupa Resminde Metamorfik Yaklaşımlar başlıklı bu çalışmada farklı disiplinlerde yer alan söz konusu kavramların resim sanatındaki yansımaları incelenecektir. Metamorfozlar mitolojinin; metaforlarla birlikte alegorik konulu resimlerin sıkça ele aldığı kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Araştırmanın birinci bölümünde metamorfozun (başkalaşım) tanımı, sanat yapıtları üzerindeki etkisi değerlendirilecektir. İkinci bölümde ise metamorfozların, Antik çağda, klasik sanatta, modern sanat ve çağdaş sanattaki örnekleri dönem ve üslup özellikleriyle kıyaslanacaktır. 20. Yüzyıla gelindiğinde bu olgunun biçim ve teknik bakımından farklılaştığı görülecektir.