Benzenin Maleik Anhidrite Seçimli Oksidasyonu için Uygun Katalizörün Araştırılması ve Hazırlanması


URAZ C. , Bakiler G., Babacan B., ATALAY S.

UKMK-VI (Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi-VI), Turkey, 7 - 10 September 2004

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey