Hemşirelik öğrencilerimim Aşk Tutumları ile Boyun Eğici DAvranışları ve Çeşitli Değişkenler arasındaki İlişkinin incelenmesi


ENGİN E. , BEYCAN G., KAÇMAZ E. D. , BABACAN b., GÜR A.

4. Ulusal 8. Uluslararası Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 6 - 09 Kasım 2016