Pazarlama İletişiminde Yeni ve Güncel Bir Uygulama: Ürün Yerleştirme


Gürel E. , Alem J.

Kilad-Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Dergisi, cilt.3, ss.7-23, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 3 Konu: 6
  • Basım Tarihi: 2004
  • Dergi Adı: Kilad-Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.7-23

Özet

Bu çalışma kapsamında, 1990’lardan itibaren pazarlama literatüründe önemli bir konuma sahip olan ürün yerleştirme uygulaması mercek altına alınmaktadır. Uygulama bazında ele alındığında pek yeni olmamakla birlikte, son yıllarda profesyonel düzlemde yürütülmesi ve sistematik bir bakış açısıyla ele alınması ürün yerleştirmenin yeni ve güncel bir ortam olarak kabul görmesi sonucunu doğurmaktadır. Bu doğrultuda genelden özele doğru giden bir bakış açısı dahilinde sırasıyla ürün yerleştirme kavramı, uygulama şekilleri ve bunlara yönelik örnekler, etkileri, algılanışı ve kavrama yönelik tepkiler üzerinde durulmaktadır. Bununla birlikte ürün yerleştirme uygulamalarına yönelik tepkiler çerçevesinde, konuya ilişkin çeşitli ülkelerde farklı araştırmacılar ve kurumlar tarafından gerçekleştirilen araştırma ve inceleme sonuçlarına da değinilmektedir.

Anahtar kelimeler: Pazarlama İletişimi, Ürün Yerleştirme, Sinema.

Having a very significant importance in marketing literature since 1990s, the practice of product placement has been the focus of attention in a recent study entitled “A New and Current Practice in Marketing Communication: Product Placement”. Even if it doesn’t represent a new approach on a practical basis, carrying it out more professionally and handling it more systematically in the last few years has resulted in the acceptance of product placement as a new and current concept. Accordingly, with an approach that moves from a more general to specific scope, the concept of product placement, its forms of application with related examples, some of its possible effects, the way it may be perceived as well as the reactions against the concept are considered effectively. In addition, under the frame of the reactions towards product placement practices, the findings of studies carried out by various researchers and institutions in different countries have also been taken into consideration.

Key Words: Marketing Communication, Product Placement, Cinema.