Festivallerin Katılan Ziyaretçiler Üzerine Etkileri Alaçatı Ot Festivali Örneği


Creative Commons License

Özkan E. , Curkan S. C. , Sarak E. C.

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, vol.6, pp.59-68, 2015 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6
  • Publication Date: 2015
  • Doi Number: 10.17823/gusb.247
  • Title of Journal : Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi
  • Page Numbers: pp.59-68

Abstract

Countries which try to get a greater share from the international tourism market where needs and expectations are changing rapidly work for promoting the diversification of the tourism industry and alternative tourism activities in addition to existing tourism products. Changes in tourist demand and needs occurring with increasing number of people involved in tourism occur in forms of tourism which are based on culture and rural tourism resources in a slow but sure development process and incorporate all features related to the traditional life of the region. In this way, it is intended to create positive outcomes such as gaining competitive advantage, establishing sustainability, improving the seasonal spread of tourism and the extension of the tourist season. Survey method was used in this study which aims to determine the effects of Alaçatı Herb Festival on Alaçatı town and the opinions of local people about the festival. SPSS 19.0 statistical software was used to analyze data collected from surveys. The data were discussed in terms of descriptive and inferential statistics. Factor analysis, reliability analysis, and variance analysis were performed. The research results have shown that Alaçatı Herb Festival has positive effects on promotion of Alaçatı. Visitors of the festival state that the festival gives local people an opportunity to show their skills and to gain economic benefit. Moreover, the festival makes local people conscious of protection of the local culture. On the other hand, the results of this study have also revealed that the promotional activities arranged for the festival and other activities during the festival were insufficient.

Keywords: Tourism, Festival Tourism, Çeşme, Alaçatı, Alaçatı Herb Festival. 

Beklenti ve gereksinimlerin oldukça hızla değiştiği global turizm piyasasından daha fazla pay alma çabası içinde bulunan ülkeler, mevcut turistik ürünlerinin yanı sıra, turizmi çeşitlendirme ve alternatif turizm faaliyetleri yaratma yoluna gitmektedirler. Turizme katılan kişi sayısı ile turistik istek ve ihtiyaçlarda görülen farklılıklar, kültür bazlı, yavaş ama emin bir gelişme sürecindeki kırsal turizm kaynaklarına dayalı olan, yörenin tüm geleneksel yaşamına ilişkin özellikleri bünyesinde barındıran turizm çeşitlerine doğru olmaktadır. Bu şekilde, rekabet üstünlüğü ve sürdürülebilirliğin sağlanması, turizm sezonun uzatılması, mevsimlere yayılması gibi olumlu etkiler yaratılmaya çalışılmaktadır. Çalışmada Alaçatı Ot Festivalinin katılan ziyaretçiler üzerine etkilerini saptamak için anket tekniğinden yararlanılmıştır. Elde edilen bilgiler, SPSS programı ile analiz edilmiştir. Veri analizinden sonra güvenilirlik analizi, faktör analizi son olarak ise varyans analizi yapılmıştır. Araştırma sonuçları, festivalin bölgenin tanıtımında olumlu bir faktör olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda festival yerel halk için ekonomik açıdan gelir sağlamakta ve sahip olduğu becerilerini sergilemesinde de yardımcı olmaktadır. Ayrıca festival, yerel kültürün korunması konusunda bölge halkının bilinçlenmesini sağlamaktadır. Son olarak festival esnasında yapılan etkinlikler katılan ziyaretçiler tarafından yetersiz bulunmuştur. Festivalin bilinirliğini artırmak için yapılan tanıtım faaliyetlerinin de artırılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Turizm, Festival Turizmi, Çeşme, Alaçatı, Alaçatı Ot Festivali.