Ege Üniversitesi Hastanesi Veri Tabanındaki 70 yaş ve üzeri akciğer kanserli 3093 olgunun epidemiyolojik ve genel sağkalım özellikleri


SERT F. , ÇOK G. , ÇAKAR B. , NART D. , YALMAN D. , HAYDAROĞLU A.

Intrenational Symposium of World Shaking Pandemic SARS-CoV-2 and Elderly Health, 29 - 30 September 2020

  • Publication Type: Conference Paper