Güvenli Süt Ürünü Üretiminde ve Korunmasında Laktik Asit Bakterilerinin Rolü


yerlikaya o. , AKPINAR A., AKAN E.

6. Food Safety Congress, 3 - 04 Mayıs 2018