İyonik Sıvı İçeren Silika Temelli Tutucuların Sol-Jel Yöntemi İle Hazırlanması ve Cr(VI) İyonlarının Zenginleştirilmesi Amacıyla Katı Faz Özütleme Süreçlerinde Kullanımı


İleri A., Yanık G., Üstel Ö., GİZLİ N.

12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Türkiye, 23 - 26 Ağustos 2016

  • Basıldığı Ülke: Türkiye