K-562 Hücre dizisinde STAT3,STAT5A ve STAT5B ekspresyonlarının siRNA ve antisense-oligonükleotidler aracılığı ile baskılanması ve apoptozun indüklenmesi


KAYMAZ B. , SELVİ GÜNEL N. , SAYDAM G. , ŞAHİN F. , AKTAN Ç., GÜNDÜZ C. , et al.

34.Ulusal Hematoloji Kongresi, Türkiye, 8 - 11 Ekim 2011, ss.83

  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayısı: ss.83