MAXİLLARY SECOND PREMOLAR WİTH THREE ROOT CANALS: A CASE REPORT


BORAZAN b., TÜRK B. T.

İzmir Dişhekimleri Odası Ululsarası Bilimsel Kongresi, 10 - 12 Kasım 2017 identifier