İleri Yaş Dönemindeki Kadınlarda Görülen Sağlık Sorunları


GÜMÜŞSOY S. , ALP DAL N., KAPLAN SERİN E.

2. Uluslararası 11. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu, 21 - 22 Mart 2018