Mehmed Emin, İstanbul’dan Asya-yı Vustâ’ya Seyâhat


Günay V. , Aka İ., Telci C.

İrfan Kültür ve Eğitim Merkezi, İzmir, 1998

  • Basım Tarihi: 1998
  • Yayınevi: İrfan Kültür ve Eğitim Merkezi
  • Basıldığı Şehir: İzmir

Özet

  • Gezi notlarını içeren kitapların tarih, edebiyat, kültür, coğrafya gibi değişik alanlardaki bilgilerimize katkılarına örnek olan eserlerden birisi de Seyyah Mehmed Emin Efendi’nin seyahatnamesidir. Seyyah, 1877 yılında Ortaasya’da Türkistan bölgesine geniş kapsamlı bir gezi düzenlemiş ve gördüklerini ayrıntılı bir şekilde kaleme almıştır. Avrupa’da pek çok ülkeye de seyahat etmiş olan Mehmed Emin Efendi Rusya’nın Türkistan’ı istilası sürecinde bir Osmanlı gezgini olarak gözlemlerini, yaşadıklarını, dinlediklerini ve düşündüklerini sade, akıcı, anlaşılır bir üslup ile aktarmıştır.
  • Yazar, Nisan 1877’de Hive Hanı Muhammed Rahim Han ile görüşerek Taşkent, Hokand, Kaşgar, Afganistan ve Hindistan yoluyla geri dönmüştür. Sahasında özellikli bir yere sahip olan eser 1878 yılında Osmanlıca olarak yayınlanmış nüshasının yeni Türk alfabesine aktarılması ile meydana getirilmiştir.