ESAS NO: 2016 / 1317 Esas No.lu Dava Dosyası Dereköy Mahallesi, N 18 C 21B1 Pafta, 153 ada, 5-6 parselde bulunan taşınmazlarının, Turgutreis Belediyesi tarafından hazırlanan “1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı” nda imarlı alanda olduğu, Bakanlık tarafından hazırlanan “1/100.000 Ölçekli” üst planda da imarlı alan içinde yer aldığından bahisle, alt ölçekli planın üst ölçekli plana uyumlu olması gerektiği belirtilerek, taşınmazlarının, davalı idare tarafından yapılan “1/25.000 Ölçekli Muğla Nazım İmar Planı” kapsamında “doğal ve ekolojik yapısı korunacak alan” vasfından çıkarılarak imarlı alan içine alınması gerektiğini belirterek yaptıkları itirazın reddine dair 09.06.2016 gün ve 246 sayılı Meclis Kararının iptali istemiyle Muğla Büyük Şehir Belediye Başkanlığı’na karşı açılan dava.


TÜRKYILMAZ TAHTA B. , Özbek Sönmez İ., Ecemiş Kılıç S.

Özel Şahıs, ss.15, Muğla, 2017

  • Basım Tarihi: 2017
  • Basıldığı Şehir: Muğla