Nörodejeneratif Süreçler ve Ağrıda İmmunomodülasyon,


Yılmaz Ö. (Editor)

Ege Üniversitesi, İzmir, 2009

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2009
  • Publisher: Ege Üniversitesi
  • City: İzmir

Abstract

Nörodejeneratif hastalıklar ve kronik ağrılar, günümüzde giderek daha çok karşılaşılan ve yaşam kalitesini bozan durumlardır. Ayrıca  iş gücü kaybına  yol açarak topluma ekonomik yük de getirmektedirler. Bu hastalık ve bulguların tedavi edilebilmesi için öncelikle  hangi mekanizmalarla oluştuklarının anlaşılması gerekir. Bu alanlara yönelik çalışmalar sırasında,  immun süreçlerin  söz konusu klinik durumlara önemli katkıları olduğu ortaya çıkmıştır. Nörodejeneratif  ve inflamatuar hastalıkların,  20-30 yıl öncesine kadar birbirinden bağımsız hastalıklar olduğu düşünülmekte; hatta beyin, immun ayrıcalığı olan bir organ olarak değerlendirilmekteydi. Ayrıca immun sistemlerin, ağrının ortaya çıkışında değil sonucunda tetiklendiği düşünülmekteydi. Son yıllarda yapılan çalışmalar; Alzheimer hastalığı, Parkinson hastalığı, Multipl skleroz gibi nörodejeneratif hastalıkların ve ağrının farklı tiplerinin ortaya çıkışında inflamatuar süreçlerin önemli rol oynadığını göstermektedir. Bunların ortaya çıkmasında rol oynayan mekanizmaların tanımlanması, yeni tedavi yaklaşımlarını oluşturmada çok önemlidir. Biz bu kitapta önce, santral sinir sistemini modüle eden immunolojik mekanizmalar ve bunların nörodejeneratif süreçlerdeki etkileriyle ilgili güncel yaklaşımları aktarmayı planladık. Daha sonra immunolojik süreçlerin, kronik ağrının periferik ve santral boyutlarıyla olan ilişkilerini  detaylı olarak ele alarak  ağrılı durumlara yol açan mekanizmaları aktarmayı ve halen kullanılmakta olan tedavi seçeneklerine alternatif oluşturabilecek  araştırmalara ışık tutmayı amaçladık. Ayrıca Migrenin ortaya çıkışında  immun sistemin olası etkileri konusundaki bilgileri bu konulara ilgi duyan tüm araştırmacılarla ve öğrencilerle paylaşmak istedik.