Postmenopozal olgularda overin endometrioid ve müsinöz adenokarsinomunda karsinomatöz diferansiasyon


YILDIRIM N. , SANCAR C. , AKMAN L. , GÖKULU Ş. G. , BİLGİ A., ÖZDEMİR N. , ...More

15. ULUSAL JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 30 November - 04 December 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey