Resveratrol, otofaji ilişkili ATG5, kaspaz3 ve siklin bağımlı kinaz inhibitörü p27/KIP1 genlerinin ekspresyon seviyelerini arttırarak, insan k562 kronik miyeloid lösemi hücrelerinde apoptozu ve otojafiyi indükler ve hücre döngüsünü baskılar.


MUTLU Z., ÇALIŞKAN KURT C., GÖKER B. , ÖZGÜN Ö., SAYDAM G. , GÜNDÜZ C. , et al.

14. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi., Türkiye, 27 - 30 Ekim 2015

  • Basıldığı Ülke: Türkiye