Yeni Bir Dede Korkut Boyu: SALUR KAZAN'IN YEDİ BAŞLI EJDERHAYI ÖLDÜRMESİ.


Ekici M.

Dünya Kültür Mirası Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu., Bayburt, Türkiye, 25 Nisan - 27 Ekim 2019, cilt.1, no.1, ss.41-51

  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Bayburt
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.41-51

Özet

Özet:

Türk boylarının önemli bir dil, edebiyat, tarih ve kültür hazinesi ve mirası kabul edilen Dede Korkut/Korkut Ata geleneği ve Dede Korkut Kitabı hakkında iki yüz yılı aşkın bir zamandan beri pek çok araştırma yapılmaktadır. Bu araştırmalar içinde çok sık olmasa da sorulan sorulardan biri Dede Korkut/Korkut Ata geleneği hakkında yazılmış olan ve biri Dresden ve diğeri Vatikan’da bulunan yazma nüshaların kim tarafından, nerede, neden ve ne zaman yazıldığı soruları yer almaktadır. Yine bu sorulara cevap aranırken eldeki bu iki yazma eserin bir derleme mi yoksa bir başka kaynaktan mı alıntılandığı, daha başka yazma nüshaların bulunup, bulunmadığı ve de Dede Korkut anlatmalarının veya boylarının mevcut yazmalardaki anlatmalarla sınırlı olup, olmadığı soruları da tartışılmaktadır.

                Biz bu bildirimizde, yeni keşfettiğimiz bir elyazmasında bulunan metinlerden hareketle yukarıdaki sorulardan bir kısmını cevaplamaya çalışacağız. Bildiride ilk olarak elimizdeki yazma nüsha hakkında genel bilgi vereceğiz. İkinci olarak, bu yazma içinde yer alan 13. Dede Korkut anlatması veya boyu olarak kabul edilmesini teklif ettiğimiz ve “Salur Kazan’ın Yedi Başlı Ejderhayı Öldürmesi” adını verdiğimiz anlatmayı tanıtacağız. Bildirimizin son kısmında ise mevcut yazmaların ve özellikle Dresden nüshasının adında bulunan “Kitap” sözünden hareketle Dede Korkut anlatmalarının neden yazıya geçirilmiş olduğu hakkında değerlendirmelerimizi paylaşacağız.

Anahtar Kelimeler: Dede Korkut, Kitap, Yazma, Salur Kazan, Yedi Başlı Ejderha.Abstract:

Since last two hundred years, there have been many researches on the Book of Dede Korkut and the tradition of Dede Korkut/ Korkut Ata that has been accepted as one of the most important linguistic, literary, historical and cultural treasure of Turkic speaking people. Although not so often, in some of the publications on the Book of Dede Korkut the questions of why, when, where and by whom the manuscripts of the Book Dede Korkut persevered in Dresden and Vatican libraries have been discussed. While discussing the above questions, the questions of whether those two manuscripts were collected from oral sources and had written down, or were they copied from another manuscript; were there other manuscripts and also the numbers of epic stories related to Dede Korkut limited to the number of stories found in two mentioned manuscripts have been also added.


                In this presentation, depending upon a new manuscript of the Book of Dede Korkut that I have recently discovered, I will try to answer some of the above questions. I will begin with providing information on the new manuscript of the Book of Dede Korkut. The second, I would like to introduce a new epic story which I named “How Salur Kazan Killed the Seven Headed Dragon” that I would like to propose to be accepted as the thirteen epic story related to Dede Korkut. In the conclusion part of my presentation, I would like to discuss the word “the Book” which was deliberately used in the name of the manuscript found Dresden. Departing from the discussion on the word “book” I would like to answer why the Book of Dede Korkut was written down by an unknown script.


Keywords: Dede Korkut, The Book, Manuscript, Salur Kazan, Seven Headed Dragon.