Yeni Medya, Yeni Terör: Stuxnet Saldırısı


Holat O.

Galatasaray Üniversitesi, Stratejik İletişim Yönetimi Konferansları - 1: 21. Yüzyılın Krizleri: Yönetim, İletişim ve Etik , İstanbul, Turkey, 19 December 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey

Abstract

Sınırsız zaman ve mekân olanağı tanıyan Yeni Medya, günümüz bilişim dünyasını da hızla değiştirmektedir. Birçok kavramın yeniden tanımlanmasına sebep olan bu teknolojik gelişmeler, geleneksel teröründe biçim değiştirmesine sebep olmuştur. Geleneksel terörden, yeni teröre evrilen savaş ortamı; 5. Boyutta siber ortamda gerçekleşmektedir. Özellikle Soğuk Savaş sonrası dönemde ortaya çıkan siber savaşlar, yeni teröründe somut örnekleridir. Dünya'da 2001 “Dünya Ticaret Merkezi” saldırısıyla birlikte, siber ortamın güvenliğinin de önemi artmıştır. Özellikle yeni bir çağın başlangıcı olarak kabul edilen bu saldırı; Estonya Siber Savaşı, Stuxnet, Wikileaks vb. gibi saldırılarında öncüsü olmuştur.

Bu çalışmada, gelişen iletişim teknolojilerine paralel olarak değişime uğrayan yeni terörün oluşumu, gelişimi ve yaygınlaşmasında yeni medyanın etkisine dikkat çekmek amacıyla örnek olay olarak belirlenen “Stuxnet Saldırıları’nın” analizi gerçekleştirilmiştir. Bu analiz ile elde edilen bulgular, McLuhan’ın “Küresel Köy” kavramı bağlamında yorumlanmıştır. Bu çalışma ile küresel mücadelelerin ve saldırıların ağlar üzerinden nasıl gerçekleştiğini ortaya koymak ve gelinen noktada öne çıkan siber güvenlik kavramının önemine dikkat çekmek amaçlanmıştır.