HEMODİYALİZ HASTALARININ ÜREMİK KAŞINTI İLE BAŞ ETMEDE KULLANDIKLARI NONFARMAKOLOJİK YÖNTEMLER


Çenteli K., Duman S., TERZİ A., YILDIRIM Y.

2. Uluslararası ve 4. Ulusal Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi, 25 - 28 Eylül 2019