ESAS NO : 2018/140 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün; sit derecelerinin yeniden düzenlenen alanlarda uygulamaların belirlenen kararlar doğrultusunda yürütülmesi gerektiği yönündeki 05.10.2017 tarih, 35109 sayılı işleme yapılan 28.11.2017 tarih ve 309499 sayılı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı itirazının zımnen reddine dair 05.10.2017 tarih, 35109 sayılı işlemin ve bu işlemin dayanağı olan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca oluşturulan Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında 37. bölge olarak belirlenen İzmir ili, Çeşme ilçesinin bir kısmını (Dalyan) içeren doğal sit alanlarının yeni kategorilerinin tescil işlemlerine ilişkin, İzmir 2 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun 05.06.2017 tarih, 71 sayılı kararının ve bu kararın onaylanmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakanlık Makamı'nın 23.08.2017 tarih, 9961 sayılı Olur'unun yürütmesinin durdurulması ve iptali istemidir.


Pirhan A. F. , Bolca M. , Kılıç S. E. , Güneş A., Korkut A. Y.

T.C. İzmir 3. İdare Mahkemesi Başkanlığı, pp.51, İzmir, 2018

  • Publication Type: Expert Report / Expert Report
  • Publication Date: 2018
  • City: İzmir