Kurumsal İletişimin Bir Parçası Olarak İnternet ve Web Siteleri


Gürel E.

Halkla İlişkilerde Uygulama Teknikleri, Başok, N. , Editör, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, ss.1-20, 2014

  • Basım Tarihi: 2014
  • Yayınevi: Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları
  • Basıldığı Şehir: Erzurum
  • Sayfa Sayıları: ss.1-20
  • Editörler: Başok, N. , Editör

Özet

İnternet; birçok bilgisayarı ve bilgisayar sistemlerini birbirine bağlayan, dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır. İnternet üzerinde bilgisayarlar, TCP/IP Protokolü ile birbirlerine bağlanarak bilgi ve iletişim alışverişi için elverişli bir ortam yaratmaktadırlar. Günümüz dünya düzeninin ve küreselleşme sürecinin kökeninde yer alan internet; ekonomik, siyasal ve sosyal yaşama etki ederek bireyleri, kurumları ve toplumları değişime zorlamaktadır.

Algıya, iknaya ve fark yaratmaya dayanan bir faaliyetler bütünü olan halkla ilişkiler; gerçekleştirdiği faaliyetlerde yeni iletişim teknolojilerini ve interneti yoğun olarak kullanmaktadır. Halkla ilişkiler, örgütsel amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak hedef kitlelerle gerçekleştirilen iletişimin yönetimi olarak tanımlanmaktadır. İnternetin doğrudan, aracısız, düşük maliyetli, zaman ve mekandan bağımsız, hızlı ve çift yönlü iletişim kurma imkanı veren bir mecra olması; halkla ilişkiler mesleği açısından yeni ve önemli bir kazanım anlamına gelmektedir.

Halkla ilişkiler, kurum içine ve kurum dışına yönelik olarak gerçekleştirdiği tüm etkinliklerde internetten ve internetin sunduğu avantajlardan yararlanmaktadır. Kurumsal iletişimin önemli bir parçası olarak internet, halkla ilişkiler uygulamalarına yeni ve farklı bir bakış açısı kazandırmaktadır. Kurumlar kendilerine ait kurumsal web siteleri aracılığıyla, internet üzerinde varlık gösterebilmekte ve kendilerini hedef kitlelerine daha teknolojik, daha güncel, daha etkili bir şekilde anlatabilmektedirler.

Kurumsal web siteler; kurumların internet üzerinden hedef kitlelerine ulaşmak, onlarla iletişim kurmak ve etkileşim içinde olmak amacıyla kullandıkları web sayfalarıdır. Kurumsal web site yapım süreci; ‘‘araştırma’’, ‘’planlama’’, ‘sunumun uygulanması ve yayınlama’’ ile ‘’denetim ve güncelleme’’ aşamalarından oluşan kompleks bir süreçtir. Sürekli gelişmeye açık olan ve döngüsel bir nitelik arz eden bu sürecin, “işlevsel unsurlar” ile “sunum unsurları”  gibi unsurlara dikkat edilerek titizlikle ve özenle gerçekleştirilmesi gerekmektedir.