Neovasküler tip yaşa bağlı maküla dejeneresanslı gözlerde lezyon tipleri ve koroidal vaskülopati sıklığı


MENTEŞ J. , YARIMADA S. , Nalcaci S., AFRASHİ F.

ULUSAL TÜRK OFTALMOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 6 - 10 November 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey